ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΑΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πολλοί θεωρούν ότι η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου είναι ταυτόσημη με την κατάρτιση ενός πλάνου μάρκτινγκ. Το επιχειρηματικό πλάνο αφορά τον προγραμματισμό της επιχείρησης, ενώ το πλάνο μάρκετινγκ αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της σχετικά με τον πελάτη. Συνδέεται λοιπόν με την πρόβλεψη εσόδων- εξόδων με το επιχειρηματικό πλάνο και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης συνολικά, αλλά από τη μεριά του πελάτη της.