ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Προτεινόμενες τιμές αναφοράς λογιστικών  και φοροτεχνικών εργασιών από το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ισχύς 2019-2020

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΛΟΛΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ)

    • Επιχειρήσεις Αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών – 100.00€
    • Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών & Αυτοαπασχολούμενων – 100.00€

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΛΟΛΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ)

    • Επιχειρήσεις Αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών – 100.00€
    • Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών & Αυτοαπασχολούμενων – 100.00€

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΛΟΛΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ)
Επιχειρήσεις Αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών
€100
Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών & Αυτοαπασχολούμενων
€100
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΛΟΛΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ)
Επιχειρήσεις Αμιγώς Παροχής Υπηρεσιών
€100
Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών & Αυτοαπασχολούμενων
€100