ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ- ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σεβούμενοι τους Έλληνες του εξωτερικού και τη συμβολή τους στο οικονομικό κεφάλαιο της χώρας μας, αναλαμβάνουμε με συνέπεια τόσο την εκπροσώπησή τους, όσο τη λογιστική εξυπηρέτηση τους καθώς και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών. Καλύπτουμε λογιστικά όλες τις υποχρεώσεις/ εκκρεμότητες προς τις Δ.Ο.Υ. της χώρας, για όλους τους κατοίκους εξωτερικού ως φορολογικοί αντιπρόσωποι, και για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες, πληρωμές φόρων κ.ο.κ. Παραμένουμε σε συντονισμό και συνεχή ενημέρωση για την σχετική νομοθεσία και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία και ενημέρωση. Επικοινωνήστε μαζί μας.