ΕΞΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εκτός από τις λογιστικές υπηρεσίες όπως μεταβολές Εταιριών, συγχωνεύσεις και διακοπή λειτουργίας τους, η εξαγορά και η πώληση μιας επιχείρησης έχει άλλες πτυχές συνδεδεόμενες με το επιχειρηματικό ρίσκο κάθε περίπτωσης. Σε κάθε περίπτωση η εμπιστοσύνη για την πληροφορία που απαιτείται πριν την εξαγορά ή την πώληση οποιασδήποτε επιχείρησης, απαιτεί ένα δίκτυο συνεργατών το οποίο θα προετοιμάσει κάθε ενδιαφερόμενο.