ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εκτός από τις λογιστικές υπηρεσίες, ο εκσυγχρονισμός μιας επιχείρησης σε επίπεδο μηχανοργάνωσης, παραμένει απαραίτητη τόσο για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, όσο για οικονομία χρόνου και μακροπρόθεσμα κόστους.

  • Ανάλυση αναγκών και στόχων του υπάρχοντος και του μελλοντικώς αποκτηθέντος software.
  • Μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
  • Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.
  • Πλήρης υποστήριξη εφαρμογών.
  • Συμβουλές επέκτασης εξοπλισμού.